024.37916621
  • APN
Red River Basin - human activities and climate change

Báo khoa học trong nước

25/03/2016 08:24

  1. Nguyễn Thị Mai Hương, Lê Thị Phương Quỳnh, Phùng Thị Xuân Bình, Emma Rochell-Newall, Jean Louis Janeau, Josette Garnier, Gilles Billen. 2015. Mối quan hệ giữa vi khuẩn và các yếu tố môi trường trong nước sông Hồng đoạn Hà Nội - Hưng Yên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Công nghiệp Hà Nội. Số 28-2015: 61- 65.
  2. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Thị Phương Quỳnh, Nguyễn Bích Thủy, Nguyễn Thị Mai Hương, Vũ Duy An, Dương Thị Thủy, Hồ Tú Cường. 2014. Chất lượng nước thải nông nghiệp trong khu vực trồng rau xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tạp chí khoa học công nghệ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Bộ Nông Nghiệp và phát triển Nông Thôn, Việt Nam. Số 21: 65-71.  
  3. Vũ Duy An, Lê Thị Phương Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Bích Thủy, Phạm Quốc Long, Christina Seilder, Phùng Thị Xuân Bình. 2014.  Chất lượng nước thải khu vực trồng cây nông nghiệp (rau - hoa - cây ăn quả) ở Phú Diễn và phường Tây Tựu (Hà Nội). Tạp chí Khoa học và Phát triển Công nghệ. Số M2-2014 (17):  13 – 21.
  4. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Bích Thủy, Vũ Duy An, Dương Thị Thủy, Hồ Tú Cường và Lê Thị Phương Quỳnh. 2014. Đánh giá kết quả sơ bộ nồng độ của một số kim loại nặng trong hệ thống sông Hồng. Việt Nam Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số 53 (1): 64-76.
  5. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Bích Thủy, Vũ Duy An, Dương Thị Thủy, Lê Thị Phương Quỳnh. 2014. Kết quả giám sát bước đầu về Tổng Coliform và Fecal Coliforms trong hệ thống sông Hồng, đoạn từ Yên Bái về Hà Nội. Tạp chí Sinh học Việt Nam. Số 36 (2): 240 - 246. DOI: 10.15625/0866-7160/v36n2.5122
  6. Lê Thị Phương Quỳnh, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Dương Thị Thủy, Hồ Tú Cường, 2012. Kết quả khảo sát sơ bộ tỷ lệ cacbon hữu cơ không tan và chlorophyll a (POC / CHL-A) trong hệ thống sông Hồng. Tạp chí Hóa học Việt Nam. Số. 50 (4A): 387-390.
  7. Lê Thị Phương Quỳnh, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Dương Thị Thủy, Hồ Tú Cường, 2012. Kết quả khảo sát sơ bộ nồng độ cacbon trong môi trường nước của hệ thống sông Hồng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số. 50 (3B): 47-52.

Các tin khác

Đăng nhập để download
Đăng ký thành viên