024.37916621
  • APN
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84-437916621 | Email: [email protected]
Những trường có dấu * là trường bắt buộc phải nhập thông tin
Họ tên*:
E-Mail* :
Tiêu đề *:
Nội dung *:
Captcha *:
 
1. TS Lê Thị Phương Quỳnh
Email: [email protected]
Điện thoại: (84-04) 37 91 66 21
Di động: +84 90 340 2327
Địa chỉ: Phòng thí nghiệm Hóa môi trường (LEC)
Nhà 1H, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên (INPC)
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)
18 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
2. TS Hồ Tú Cường
Email: [email protected]
Di động: +84 129 929 9241
Địa chỉ: Nhà A30, Viện Công nghệ Môi trường (IET)
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)
18 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Đăng nhập để download
Đăng ký thành viên